It’s all in the name; DigiEflow krijgt energie van het verbinden van mensen, processen en applicaties. DigiEflow zorgt ervoor dat uw organisatie zo optimaal mogelijk gebruik maakt van de aanwezige applicaties. DigiEflow richt zich op kleine en middelgrote organisaties, waarbij IT een steeds grotere rol heeft gekregen. Waar voorheen de medewerker die ‘handig was met computers’ het beheer van de applicaties kon doen, is dat niet langer haalbaar. Er is behoefte aan iemand die zowel kan praten met de gebruikers als met de softwareleverancier. Kortom: er is behoefte aan een functioneel beheerder. Maar hoe pak je dat aan?

 

“DigiEflow verbindt mensen processen en applicaties”


DigiEflow kan het volgende voor uw organisatie doen:
Inrichten en optimaliseren van beheerprocessen
Uitvoeren van een quickscan omtrent applicatiebeheer
Implementatie-ondersteuning of tijdelijke beheer-ondersteuning
Maken van een requirement analyse