Implementatie of tijdelijke ondersteuning

Bent u zoek naar een projectmedewerker voor de invoering van een nieuwe applicatie? Of heeft u tijdelijke hulp nodig i.v.m. drukte of uitval? DigiEflow levert ondersteuning bij het inrichten en beheren van applicaties en het geven van trainingen aan gebruikers en key-users. DigiEflow heeft ervaring met het beheer van diverse type applicaties, waaronder:

– Zaaksystemen
– ERP
– CMS
– E-formulieren

“DigiEflow doorgrondt snel de structuur en logica van applicaties”


Ik doorgrond snel de structuur en logica van een applicatie. Daarbij haal ik energie uit het op een begrijpelijke manier over te brengen van kennis aan de gebruikers of deze kennis in te zetten voor het oplossen van meldingen of uitwerken van nieuwe wensen.