Inrichten en verbeteren beheerprocessen

Heeft uw organisatie behoefte aan inzicht in en grip op de kosten van de gebruikte applicaties? Hoe ideaal zou het zijn als systemen doen wat medewerkers ervan verwachten en dat ze tevreden zijn over de systemen. Dat ze weten waar ze terecht kunnen met inhoudelijke vragen en de leveranciers de nieuwe versie van het systeem altijd opleveren binnen het afgesproken budget en planning.

DigiEflow wil voorkomen dat de organisatie functioneel beheerders uitsluitend ziet als de ‘probleemoplossers’. In organisaties die in grote mate afhankelijk zijn van IT heeft de functioneel beheerder steeds meer de rol van regisseur. De beheerder lost niet enkel problemen op, maar zorgt ook voor de aansturing van de leverancier en dat de applicaties aansluiten bij de behoefte van de business.

“Aansturing van de leverancier en applicaties die aansluiten bij de behoefte van de business”


Hoe is dit voor uw organisatie? Is er inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden? Om hier achter te komen voert DigiEflow een quickscan uit. Naar aanleiding van de scan stelt DigiEflow samen met uw organisatie een implementatieplan op met concrete maatregelen om de knelpunten op te lossen. Vervolgens gaan we samen aan de slag om de vastgestelde doelstellingen te realiseren. Zo helpt DigiEflow om grip te krijgen op de kosten van de applicaties.