Quickscan

Heeft uw organisatie inzicht in de kosten van de applicaties en doen systemen wat ervan verwacht wordt? Weten gebruikers waar ze terecht kunnen met inhoudelijke vragen? Zijn uw medewerkers tevreden over de gebruikte systeem en procedures? En…lukt het om volgens de afgesproken planning te komen tot een nieuwe werkende versie van uw systemen? De quickscan helpt u inzicht te krijgen in de valkuilen van uw organisatie.

 

“Snel inzicht in de kosten van uw applicaties en knelpunten bij uw applicatiebeheer”

 

Na afloop van de quickscan heeft uw organisatie inzicht in de belangrijkste knelpunten bij uw applicatiebeheer èn een advies over de te nemen vervolgstappen. DigiEflow voert de quickscan uit op basis van BiSL; de best practice voor functioneel beheer. DigiEflow kan ook ondersteunen bij het uitwerken van concrete stappen om de verbeterpunten uit de quickscan te implementeren.