Requirement analyse

Gebruikers werken vaker, en met meer plezier in applicaties als deze goed aansluiten bij hun dagelijkse werkproces. DigiEflow is de schakel tussen de verschillende groepen gebruikers en de softwareleverancier. Geen ingewikkelde technische taal, maar een verhaal dat aansluit bij uw werkprocessen.

 

“Heldere functionele specificaties voor applicaties”

 

DigiEflow stelt heldere functionele specificaties (requirements) op voor applicaties, zodat deze aansluiten op de wensen en eisen vanuit de organisatie én de gebruikers. Ook houd ik rekening met actuele en toekomstige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Ik toets zowel tijdens de analyse als tijdens de implementatie of het resultaat nog steeds aansluit bij de verwachting van uw organisatie.